Obchodní a Storno podmínky

Ceny a služby

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové
stránky, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah
smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže
ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu. Rezervace je platná až po obdržení zálohy.

Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu
(email s doručenkou) na adresu [email protected].
Storno poplatky při zrušení pobytu:

  • více než 7dní před příjezdem – žádný storno poplatek
  • 7 dní a méně před příjezdem – 30% z ceny ubytování


Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů:
úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti
je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.